พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.

พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เป็นประธานในพิธี และได้รับเมตตาจากท่านพระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะ ตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนาประจำปี 2547 มาประกอบพิธีกินอ้อผญา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากจุดเริ่มต้น 2519 “หน่วยประเคราะห์ทางวัฒนธรรม” 2521 “ศูนย์คติชนวิทยาล้านนาไทย” 2524 “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่” 2529 “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” 2538 “สำนักศิลปวัฒนธรรม” 2548 “สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม”

และในปี 2558 เปลี่ยนเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” จวบจนถึงปัจจุบันที่ยังมุ่งมั่นในนคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติสืบไป ณ ชั้น 4 ห้องพุทธศาสน์ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *