การออกแบบบันได ให้ถูกหลักที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร

เราได้รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการออกแบบ บันได ให้ถูกหลัก มาให้ได้อ่านกัน การออกแบบบันได ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ เพราะว่า นอกจากความสวยงามแล้ว ยังมีเรื่องของความปลอดภัย ที่เป็นสิ่งสำคัญ เรามาดูหลักการออกแบบบันไดกันเลย สถาปนิก

We collect information About the design of the stairs to the right principle, let’s read together. staircase design It is another important issue because in addition to beauty. There is also a matter of safety. that is important Let’s take a look at the principles of staircase design.

การออกแบบบันได จะคำนึงถึงแต่ความสวยงาม อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย การออกแบบบ้านทุกหลังควรมีราวบันได กันตกไว้ทุกบ้านอย่างน้อย 1 ข้าง เพื่อความปลอดภัย พื้นผิวบันไดควรปล่อยโล่ง ปราศจากสิ่งตกแต่งกีดขวาง และเลือกวัสดุตกแต่งที่ไม่ลื่น

staircase design will take into account the beauty can’t alone But safety must also be taken into account. Every home design should have a railing. Prevent at least one side from falling in every house for safety. The surface of the stairs should be free. free from obstruction of decoration and choose non-slip decorative materials

หลักการออกแบบบันได

– จำนวนขั้นบันได โดยทั่วไปมักนิยมเลขคี่ เช่น 17, 19, 21 หรือ 23 ขั้น
– ลูกตั้งแต่ละขั้นไม่ควรเกินกว่า 19-21.5 ซม. ลูกนอนไม่ควรน้อยกว่า 27.5 ซม.
– ราวบันได คือส่วนที่ใช้ในการพยุงตัว ความสูงจากพื้นไม่ควรต่ำกว่า 80 ซม.

ถ้าจะให้ดีส่วนโถงทางเดินบันไดควรหาเก้าอี้ หรือดัดแปลงให้เป็นมุมนั่งเล่น เพื่อเกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด บริเวณรอบ ๆ บันไดก็เช่นกัน จริง ๆ ช่องใต้บันไดก็สามารถดัดแปลง ให้เป็นห้องต่าง ๆ ได้ เช่น ห้องทำงาน, ชั้นวางของ, หรือถ้าคิดไม่ออก ง่ายที่สุดและคนนิยมทำมากที่สุด คือ ห้องเก็บของ

  • number of steps Odd numbers are generally preferred, such as 17, 19, 21 or 23 steps.
  • from each step should not be more than 19-21.5 cm. lying should not be less than 27.5 cm.
  • Railing is the part used to support one’s body. The height from the floor should not be less than 80 cm.

If it’s good for the hallway, the stairs should find a chair. or converted to a sitting area For the most usable area around the stairs as well, in fact, the space under the stairs can be modified. You can make it into different rooms such as offices, shelves, or if you can’t figure it out. The easiest and most popular thing to do is the storage room.

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *