เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้

เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เมื่อวานนี้ วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นางสาวดวงเดือน อินสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพ โดยมีนายสุรินทร์ พรพมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ตามที่รัฐบาลได้นำการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลัก และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ

บนหลักการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพตนเองและเพื่อนบ้าน โดยมุ่งหวังว่าหากแกนนำสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นกลไกหลักสำหรับการสร้างสังคมใหม่ที่มีคุณภาพ โดยเบนเข็มการพัฒนาแกนนำสุขภาพจากวิถีการให้บริการที่ใช้อยู่ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

ไปเป็นวิถีการพัฒนาโดยการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีกว่า ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโรคอันตรายที่อุบัติใหม่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้ในการป้องกัน เฝ้าระวังในการดูแลตนเองและคนในชุมชนให้ห่างไกลจากโรคจึงมีความสำคัญ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *