พัฒนาชุมชนแพร่ ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ตำบลแม่คำมี

พัฒนาชุมชนแพร่ ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ตำบลแม่คำมี เมื่อช่วงเช้าวันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) เป็นประธาน ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น บาคาร่า

ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นางอัญชลี ป่งแก้ว หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ จ.ต.ราชันย์ บุญนิติรัตนพงษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

การประกวดในครั้งนี้ ดำเนินการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *